برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان مدرس
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1477
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرکبیر غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1466
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهرک آرزو
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1486
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
هادی نوروزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1464
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهاب نیا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 1476
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
توحید زوج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1482
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
میدان دوم حمزه کلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 1480
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
میدان دوم حمزه کلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1474
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ضرابپوری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1473
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کمربندی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1470